บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

- พนักงานขายฝ่ายคู่ค้าธุรกิจ ร้านโดนใจ (ประจำจังหวัด...

- ผู้จัดการฝ่ายคู่ค้าธุรกิจร้านโดนใจ (จังหวัดนครปฐม)

- ผู้จัดการฝ่ายคู่ค้าธุรกิจ (นครปฐม)

- ผู้จัดการฝ่ายคู่ค้าธุรกิจร้านโดนใจ ประจำพื้นที่ นค...

- บิ๊กซีมินิสาขาเอื้ออาทรศาลายา 3 (นครปฐม) รับสมัคร...

- รับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนัก...

- รับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนัก...

- Barista ร้านกาแฟ Wawee ประจำสาขาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิ...

- ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าทั่วไป (...

- รับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนัก...

- รับสมัครพนักงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขาและพนักงานประจำ...

- รับสมัครด่วน พนักงานประจำร้านกาแฟ WAWEE Coffee Waw...

- รับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนัก...

- รับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนัก...

- รับสมัครด่วน !!! ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนัก...

...ยังมีตำแหน่งอื่น ๆ อีก...